Grønn bølge på Høvikbanen.

Anleggsansvarlig Arnt Ragnar fikk i 2015-2016 støtte fra Bærum kommune – Enova til installasjon av spenningsregulatorer på lysmastene.
Prisen for dette var 550.000,- hvorav Høvik betalte kr. 50.000,-.
Dette var ferdig installert i mai 2016.
 
Strømbesparelse første 12 mnd. kr. 50.000,-. FANTASTISK
 
Han jobber nå videre med et solcelleprosjekt som i første omgang vil gi en ytterligere besparelse på kr.15.000,- pr. år.
Forbruksoversikt