Klubbinfo

Høstsesongen er i gang!

logo blaaKlubben går i nå gang med høstsesongen, etter en lang og deilig sommer.

Mange har bare hatt ferie, mens noen har brukt ferien på aktiviteter, trening og moro. Det er fint å se at medlemmene deltar på trenings-leirer og cup, og resultatene er imponerende, både for bredde og satsingslag. Det er spesielt moro å kunne gratulere 2005-jentene i fotball som kom helt til finalen i Hamar Elitecup i fotball.

Når nå høsten står for døren er det flere ting klubben skal ta tak i. Vi er gang med å forberede for et fornyet medlemssystem - og dermed kommer en oppfordring: Vi må få på plass og oppdatere alle lagenes spillerlister - både i fotball og bandy. Det er utarbeidet en oversikt over alle registrerte medlemmer, og hvorvidt årets medlemskontingent er betalt eller ikke. Men før denne distribueres til alle lagledere 1.9, ber jeg dere ta en avsjekk på eget medlemskap, og se om alt er ok. 

Sjekk spesielt at riktig epost er registrert, da denne vil være hovedkanal for kommunikasjon om medlemskapet. Sjekk også mobilnummer, og at medlemskontingenten er betalt for inneværende år. Kontroller også at den enkelte spillers aktivitet er krysset av - er man deltaker i Fotball Gutter 2007 og Bandy 2007 skal det være et kryss foran begge aktiviteter i medlemskapet.

Hvis det er noen som har problemer med å oppdatere sitt medlemskap, eller betale medlemskontingenten, gi beskjed til eposten medlem@hovikif.no. Dersom dere ikke er aktive i klubben lenger, og medlemskapet skal avsluttes, ber vi om at dere logger inn på  eget medlemskap, og avslutter via utmelding. Slik slipper dere unødig purring eller kommunikasjon med klubben, og det forenkler arbeidet med å følge opp medlemskap. 

Denne uka begynner bandy med arbeidet med å erstatte og forbedre kompressorutstyr i pumpehuset ved enden av banen. Det vil være aktivitet både på dag og kveldstid, uten at dette skal få konsekvenser for aktivitetene som er på banen. Vis fleksibilitet, så går det fint.

Med det ser vi frem til en enda mer aktiv høst. Heia Høvik :-)

Nytt Hovedstyre i Høvik IF

Under årsmøtet i Høvik IF 21.mars 2018 ble nytt hovedstyre i Høvik IF valgt. Styret ble konstituert 18. april, og nye engasjerte styremedlemmer er i gang. Det er stor aktivitet, og blant noen av de utførte og pågående styreaktivitetene nevnes:

-        Rekruttering av administrativ leder til klubben

-        Vurdering av nytt medlemssystem

-        Innhenting av tilbud fra ny regnskapsfører

-        Etablering av retningslinjer for økonomiforvaltning i klubben

-        Etablering av klubbhåndbok

-        Oppfølging av avdelingenes aktiviteter

-        Oppfølging og utvikling av anleggene

-        Søknader om tilskudd og støtte

Klubben er avhengig av store og små inntekter, der medlemsavgiften er den største. Vi mangler mange innbetalinger for 2018, og ber alle som ikke har betalt om å gjøre dette så raskt som mulig.

En annen god inntekt er grasrotandelen fra Norsk tipping. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å registrere Høvik IF som mottaker, og at dere også driver aktiv vervekampanje for flere bidragsytere til klubben. Link til mer info om Grasrotandelen

Hovedstyret 2018-2019 ønsker alle våre medlemmer en aktiv og god sommer – og velkommen tilbake til mer idrettsglede med Høvik IF etter ferien.

Fra venstre: Petter Stensland (markedsansvarlig), Lars Morten Johannesen (sekretær), Jo Sverre Lindem (nestleder), Christine Bustgaard (ungdomsrepresentant), Jørn Follesø (adm leder/avd leder bandy), Kristin Grenan (leder), Lars Ole Allum (IKT-ansvarlig), Knut Skotner (avd leder fotball), Torbjørn Olderheim (økonomiansvarlig), Cathrine Fougner (politattestansvarlig). Anleggsansvarlig Hans-Jørgen Narum Hanssen var ikke tilstede.

Fra venstre: Petter Stensland (markedsansvarlig), Lars Morten Johannesen (sekretær), Jo Sverre Lindem (nestleder), Christine Bustgaard (ungdomsrepresentant), Jørn Follesø (adm leder/avd leder bandy), Kristin Grenan (leder), Lars Ole Allum (IKT-ansvarlig), Knut Skotner (avd leder fotball), Torbjørn Olderheim (økonomiansvarlig), Cathrine Fougner (politattestansvarlig). Anleggsansvarlig Hans-Jørgen Narum Hanssen var ikke tilstede.

Etter at Jørn tiltro som administrativ leder for klubben representerer Bjørn Berger bandyavdelingen i styremøtene

En av våre aktive medlemmer er gått bort

Skjermbilde 2018 06 14 kl. 14.50.15

Skjermbilde 2018 06 14 kl. 14.49.50

Det er med stor sorg Høvik IF mottok det ufattelig triste budskapet om at Eivind Aslaksen har gått bort. Eivind har vært svært aktiv i Høvik helt siden 1 klasse. Eivind spilte både Bandy og Fotball og hadde stor glede av både trening og det sosiale i klubben. At vi mister en flott gutter på kun 14 år slik er for klubben usigelig trist. Vår dypeste medfølelse går til Eivinds nærmeste i denne svært tunge tiden.

Les kommunens råd i forhold til meningokokk-W bakterien

Familien har opprettet et minnefond som vil gi støtte til Høvik Idrettsforening sin virksomhet. Vi er ydmyke og takknemlige for at familien tenker på klubben i denne sammenhengen.

Du kan finne ytterligere informasjon om dette på Eivinds minneside her:

 

Bildene: Lagkamerater og klassekamerater var samlet og støttet laget til Eivind i kampen på Høvikbanen på onsdag.

Kontrakt med administrativ leder i Høvik IF er signert

JF 2018Generalforsamlingen i Høvik IF besluttet på årsmøtet 20 mars 2018 å ansette en administrativ ressurs for å profesjonalisere driften av klubben.

Hovedstyret i Høvik IF er derfor svært godt fornøyd med å ha inngått avtale med Jørn Follesø som administrativ leder i Høvik IF. Jørn sin erfaring med klubben og nærområdet, med barne- og ungdomsidretten, og med anlegg og prosjektledelse gjør ham til en god støttespiller for hovedstyret og avdelingene Bandy og Fotball i den videre utviklingen av klubben. 

Jørn startet sin karriere i klubben som aktiv hockeyspiller, før han i snart 15 år har vært aktiv som forelder i klubben, de siste årene blant annet som leder av bandyavdelingen. Han har svært god kompetanse innenfor IT, er praktisk orientert og en pådriver som får ting til å skje. Jørn har vokst opp på Høvik og har et hjerte for Høvik IF.

Jørn starter i jobben den 1.august, og skal jobbe i en 50% stilling. Vi gleder oss!

For Styret i Høvik IF v/ Kristin P. Grenan

Sykle til trening - vinn flotte premier!

ugotiltrening 

Hvordan kom du deg til trening i dag?

Idretten og kommunen starter en kampanje for å få oppmerksomhet om reisevaner til ungdommen. Målet med  U-Go til trening er å bidra til at flere kommer seg til og fra trening uten å bruke bil. Vi ønsker å bidra til at ungdom får reisevaner de kan ta med seg videre i livet.

Mange barn og unge kjøres til trening. Selv om vi får stadig flere el-biler på veiene er utslipp fra lette kjøretøy en stor kilde til direkte klimagassutslipp i Bærum.

Konkurransen er GRATIS for alle idrettslag i Bærum. Alle utøvere mellom 13 og 18 år kan være med. For mer informasjon og påmelding,  sjekk hjemmesiden her.  De ti idrettslagene i Bærum som klarer å samle flest poeng vinner fine premier!

Det er enkelt for utøvere å være med:

1. Registrere seg på www.ugotiltrening.no

2. Velg klubb: Høvik Idrettsforening

3. Opprett profil

4. Velg gutt / jente, og laget ditt.

Utøvere registerer deretter sin aktivitet løpende i kampanjeperioden og dette gir poeng til laget.


#bareiBærum
Kampanjen er unik for Bærum. Idretten i Bærum ønsker å gå foran og få aktive ungdom som kommer seg til trening selv. Treningen kan starte hjemme!   

Piloten blir gjennomført i Bærum kommune og driftes av Norges Bedriftsidrettsforbund, som også står bak «Sykle til jobben-aksjonen».

Mer informasjon

Ta kontakt på lotte.frost@bedriftsidrett.no eller liveva.wiedswang@baerum.kommune.no hvis du har spørsmål, eller vil høre mer om kampanjen!

50% stilling som administrativ medarbeider i Høvik IF

Høvik IF skal ansette administrativ medarHIFLogobeider i 50 % stilling

For å kunne tilrettelegge for videre positiv utvikling av og engasjement i Høvik IF i årene fremover har hovedstyret sett at det nå er behov for å støtte den uvurderlige dugnadsinnsatsen i klubben med administrativ bistand ved en ansatt på 50% stilling.

Vi ønsker å informere alle i klubben om bakgrunnen for denne beslutningen og lagene skal også bruke sine kontaktnett til å spre informasjon om stillingsannonsen, som ligger vedlagt, til flest mulig.

Nærmere om bakgrunn og om stillingen

Høvik IF hovedstyre har et overordnet ansvar for klubbens anlegg, medlemmer og økonomi, mens avdelingene har hovedansvaret for det sportslige tilbudet.

Det er stort engasjement og mange aktiviteter innenfor både fotball og bandy, og begge avdelingene utvikler stadig sitt tilbud - som begge går i retning av å drives som helårsidretter.

Konkret er det identifisert behov for administrativ bistand til:

  • Ansvarlig for drift av klubbhus, inkl. utleievirksomhet, administrere kioskdrift, innleie av renholdstjenester osv
  • Følge opp medlemsregister for Høvik IF og inndrive innbetalinger
  • Utvikle og følge opp regnskapsprosesser for Høvik IF Hovedstyre, Bandy- og   Fotballavdelingen i samarbeid med hovedstyret og avdelingene og mot ekstern regnskapsleverandør
  • Arbeid med eksterne samarbeidspartnere som leverandører og sponsorer og å finne nye inntektskilder
  • Støtte avdelingene etter avtale, med administrativt arbeid, planlegning og arrangementer, etc

Ansettelse av en administrativ ressurs gir klubben et arbeidsgiveransvar, og ressursen vil rapportere til styreleder i Høvik IF Hovedstyre.

Finansiering

Finansiering av en administrativ ressurs er hovedsakelig løst gjennom en økning i medlemsavgiften.

Kontingent for 2019 ble på årsmøtet vedtatt til:

                                                      2019               2018 

Familiemedlemskap                      kr. 1 150           kr. 700

Individuelt medlemskap                  kr. 750           kr. 500

Støttemedlem                                 kr. 500           kr. 300

 

Se ellers vedlagte stillingsannonse

Vedlegg:
Last ned denne filen (Administrasjonsmedarbeider Høvik IF stillingsutlysning.docx)Stillingsannonse[Høvik IF søker driftig administrativ medarbeider i 50 % stilling]467 kB06-apr-2018 14:01Oppdater denne filen (Administrasjonsmedarbeider Høvik IF stillingsutlysning.docx) Slett denne filen (Administrasjonsmedarbeider Høvik IF stillingsutlysning.docx)

Les mer: 50% stilling som administrativ medarbeider i Høvik IF

Innkalling til årsmøte i Høvik IF 21.03 2018 kl 19:00

Hovik BLaa

Innkalling til årsmøte
Onsdag 21 mars kl 19.00 i Klubbhuset
Glassverkveien  116,  Høvik.

Dagsorden vil omfatte de lovbestemte postene.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes til styret 14. dager før årsmøtet, altså senest 7. mars. Saker kan sendes til styret på post@hovikif.no.

Dokumenter til årsmøtet vil bli tilgjengelig på foreningens hjemmeside www.hovikif.no etter den 7. mars.

Alle medlemmer i Høvik IF har adgang til møtet. For å kunne delta i forhandlingene og stemme må man ha betalt kontingent.

Vel møtt på årsmøtet i Høvik IF!

På tide å betale kontingent

Velg «Medlem» fra menyen, der du finner ditt medlemskap med betalingsløsningen for kontingent.

Alle som er aktive i Høvik IF må betale kontingent til foreningen, i tillegg til eventuelle treningsavgifter. Vi er avhengig av kontingenten for å kunne opprettholde tilbudene i Høvik IF.

Vedlegg:
Last ned denne filen (Årsmøte 2018 Høvik IF Dokumenter.pdf)Årsmøte 2018 Høvik IF Dokumenter.pdf[ ]1323 kB15-mar-2018 08:01Oppdater denne filen (Årsmøte 2018 Høvik IF Dokumenter.pdf) Slett denne filen (Årsmøte 2018 Høvik IF Dokumenter.pdf)