Klubbinfo

Æresmedlem nr. 7 - Arthur B. Schultz.

Til Æresmedlem nr. 7 i Høvik IF har styret utnevnt Arthur B. Schultz

Arthur er også en ekte Høvik-gutt, født i 1926.

Han var aktiv i den illegale idretten under krigen. Da freden kom var han med på å gjenreise klubben og bygge opp Høvikbanen – med håndkraft. Han var en aktiv bandyspiller, og spilte rett etter krigen på det som sees på som et av Høviks beste lag gjennom tidene.

Arthur reiste til USA på slutten av 40-tallet for å gjennomføre studier innen økonomi. Han har hele tiden holdt kontakt og vært interessert i Høvik som både sted og klubb. Dette er blitt lettere etter at nettaviser kom.

Har ved sine besøk i Norge alltid vært innom banen og holdt kontakt med miljøet. Arthur B. Schultz er medlem av Aldermannsligaen.

Les mer: Æresmedlem nr. 7 - Arthur B. Schultz.

Æresmedlem nr 6 - Per Gunnar Ottosson

Til Æresmedlem nr. 6 i Høvik IF har styret utnevnt Per Gunnar Ottosson.

Per Gunnar (t.v på bilde)  ble født på Høvik Verk i 1945 og har i hele sitt liv gjort en betydelig innsats for Høvik IF.

I sine barne- og ungdomsår – og de varte til han var nærmere 40 - som aktiv utøver, særlig innen ishockey og bandy. De senere år organisatorisk, økonomisk og som en utrettelig pådriver.

Per Gunnar Ottosson hatt avgjørende innflytelse i kritiske perioder av Høvik IF historie. Han har ved flere anledninger vist initiativ og selv vært med å ta tak som har bidratt til å styrke eller til og med redde foreningen.

Les mer: Æresmedlem nr 6 - Per Gunnar Ottosson

Høvik-leder tildelt vellets rose - enda en gang.

Som vi husker ble Harald ifjor tildelt vellets rose for sin innsats med isen på Høvikbanen.

Årets "vellets rose" ble tildelt Esben Hansen - leder i Høvik Bandy - for sin innsats med å organisere og aktivisere barn i Høvik Bandy. Vi stiller oss i køen av gratulanter som er takknemlige og imponert over hans engasjement og innsats for Høvik Bandy og ungdomsmiljøet på Høvik. 

ref. budstikka.no  

Årsmøte Høvik Idrettsforening

ÅRSMØTE 2012 i klubbhuset på Høvikbanen 

onsdag 25. april kl 19:00.

Saker meldes til styret innen 11. april 2012. post@hovikif.no

Dagsorden

 1. Godkjenning av frammøtte medlemmer
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
 5. Godkjenning av styrets beretning og årsregnskap for 2011
 6. Budsjett 2012
 7. Kontingent 2013
 8. Lovendringer
 9. Utnevnelse av æresmedlem
 10. Innkomne saker
 11. Valg av Hovedstyre og Valgkomite
 12. Avslutning av årsmøte

Medlemsavgiften 2012

Kjære Høvik medlem!

Tiden er nå kommet for å betale årskontingenten for 2012. Kontingenten kommer særlig godt med nå som vi har fått en slik fin kunstgressbane og isanlegget nærmer seg ferdigstillelse. 

Kontingenten forfaller til betaling senest 10. april og betales over vårt internettbaserte medlemssystem. Logg deg inn i medlemsregisteret, velg fliken påmelding / medlemsavgift / egenandel, og betal kontingenten. Familiemedlemskap koster kr 450,- støtte medlemsskap 200,- og vanlig individuelt medlemsskap kr 300,-.
Husker du ikke medlemsnummeret ditt kan du ved hjelp av mail adressen din søke opp medlemsnummeret. Husker du ikke passordet kan du be om et nytt passord på den mailadressen du benytter.

Skulle du mot formodning ha problemer med å betale over medlemssystemet, kan du ta kontakt med Solveig Sollie Johannessen på mail solveig3@online.no, så skal hun veilede videre. 

Med vennlig hilsen 

Styret i Høvik Idrettsforening.

Kurs fra idrettskretsen

Vi i Akershus idrettkrets tilbyr mange kurs og utdanninger til alle idrettslagene i Akershus. Det er både kurs som går på organisasjonsutvikling; hvordan man kan utvikle idrettslaget, og kurs som går inn på utdanning av trenere( barneidrettstrenere).

Eksempler på kurs og utdanninger som vi tilbyr:

Klubbutvikling- organsiasjon
 • Klubbesøk
 • Start -og oppfølgingsmøte
 • Andre organisasjonskurs

Les mer her:

NB! For særidrettslagene( de idrettslagene som bare har en idrett) kan vi kun kjøre klubbesøk.

Barneidrett

 • Temakvelder barneidrett
 • Aktivitetslederkurs
 • "full rulle"

Ungdomsidrett

 • Lederkurs for ungdom ( Skal arrangeres 21-23 oktober)

Du kan lese mer om det her

Er det noen kurs du savner, eller er det noen kurs du kunne tenkt deg å ha i ditt idrettslag, så er det bare å ta kontakt med:

Hilde Ånneland, 66 94 16 09
klubbutvikling.aik@idrettsforbundet.no

En bønn til alle dere som ikke har betalt medlemskontingenten for 2011!

Etter gjennomgang av vårt medlemsregister viser det seg at det er kun halvparten som har betalt årets kontingent.

Betalte medlemsavgifter danner grunnlag for økonomisk støtte fra forbund og kommune til klubben.

I tillegg gir medlemskapet nødvendig forsikring av unge utøvere på gressmatten, isen eller i slalåmbakken. Trening og kamp uten forsikring er et sjansespill både for utøvere og for klubben.

Som alle Hif`ere vet er klubben avhengig av disse inntektene for å tilrettelegge, vedlikeholde og utvikle gode trenings og kampforhold. Og,- det er jo slik at  all aktivitet i regi av klubben forutsetter medlemskap i Høvik IF.

Så derfor oppfordrer vi alle som ikke har betalt for sesongen 2011 å gjøre dette så fort som mulig. Når så er gjort er vi klare for en flott høst og en ny og spennende sesong med et medlemsregister i balanse!

Velg "Medlem" fra toppmenyen, logg inn med medlemsnummer og passord, velg påmelding,  og betal kontingenten direkte. Familiemedlemskap koster kr 450, enkeltmedlemskap 300, støtte/Honnør 200,- Husker du ikke medlemsnummeret ditt kan du ved hjelp av mail adressen din få tilsendt din medlemsinformasjon. Husker du ikke passordet kan du be om et nytt passord på den mailadressen du benytter. 

**VIKTIG - Det er hovedmedlem som skal betale ved familiemedlemskap - m.a.o logg på med det medlemsnummer som står som hovedmedlem (familie) ved flere medlemmer i familien. ***

Vennlig hilsen

Hovedstyret

v/Thomas Knutzen