Klubbinfo

Har du lyst til å bidra til et enda bedre Høvik IF?

HIFLogoHøvik IF er en svært viktig bidragsyter til et godt barne- og ungdomsmiljø med mer enn 1650 medlemmer fra områdene Høvik Verk, Høvik og Blommenholm. Klubben er organisert etter aktiviteter med egne styrer for fotball, bandy og alpint. Hovedstyret har ansvar for klubbens økonomi, baneanleggene, kontakt med ulike idrettsorganer og kommunen, samt å koordinere avdelingenes aktiviteter. Det er i avdelingene Fotball, Bandy og Alpint at mesteparten av aktivitetene utøves. Høvik IF er en breddeklubb.

Medlemmer til hovedstyret velges for 2 år og til årets årsmøte (30. mars) skal nytt hovedstyre velges. 

Har du lyst til å bidra til et enda bedre Høvik IF, eller kjenner du noen du vil anbefale til en plass i Hovedstyret?

Les mer: Har du lyst til å bidra til et enda bedre Høvik IF?

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

HIFLogoINNKALLING TIL ÅRSMØTE

Høvik Idrettsforening

Onsdag 22. april  2015  kl. 19:00 i klubbhuset, Glassverkveien  116,  Høvik
 

 

Dagsorden           

 1. Godkjenning av frammøtte medlemmer
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
 5. Godkjenning av styrets beretning og årsregnskap for 2014
 6. Budsjett 2015
 7. Kontingent 2016
 8. Innkomne saker
 9.  Valg av Hovedstyre, Kontrollkomite og Valgkomite
 10.  Avslutning av årsmøte

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes til styret innen 8. april.  Melding sendes post@hovikif.no

Hvordan betale medlemsavgiften og melde på aktiviteter?

Kjære Høvik medlem!

Kontingenten forfaller til betaling senest 10. april hvert år og betales over vårt internettbaserte medlemssystem. Logg deg inn i medlemsregisteret, velg fliken påmelding / medlemsavgift / egenandel - kryss av for medlemsavgift (og evt. aktivitet du vil delta på) og betal kontingenten.

Les mer: Hvordan betale medlemsavgiften og melde på aktiviteter?

Idrett i Høvik IF - for alle!

 

Idrett i Høvik IF – for alle!

Høvik IF skal gi tilbud til alle i vårt distrikt som ønsker å drive med våre idretter, uavhengig av økonomisk evne til foreldre og foresatte.  Heldigvis finnes det i Bærum ulike støtteordninger.  Disse skal bidra til at alle barn og unge skal få tilgang til trening og idrettsaktiviteter.  Her er hva du kan gjøre hvis du må holde barn og ungdom borte fra våre aktiviteter av økonomiske grunner.

 

 • Hver enkelt barne- og ungdomsskole har et beløp som kan benyttes blant annet for betaling av treningsavgift. Tiltaket har som mål at alle barn og unge i Bærum kan delta i aktiviteter som er vanlig for barn og unge i samme alder. Barn/unge og foreldre som ønsker hjelp kan ta kontakt med sin skole ved kontaktlærer, rektor eller helsesøster.
 • Dersom foreldre er brukere av sosialhjelp hos NAV, kan NAV kontaktes for å avklare søknad om å få dekket kostnader til treningsavgifter og liknende for barn og unge.

Høvik IF har satt av midler som kan benyttes til å kompensere lag hvis enkelte utøvere trenger fritak for for treningsavgift. Ta kontakt med styret på e-post til post@hovikif.no

Vedlegg:
Last ned denne filen (Lov for Høvik idrettsforening.pdf)Lov for Høvik idrettsforening.pdf[ ]208 kB23-okt-2018 15:58Oppdater denne filen (Lov for Høvik idrettsforening.pdf) Slett denne filen (Lov for Høvik idrettsforening.pdf)

Årsmøte 2013 Høvik Idrettsforening 30.4 1900

 

ÅRSMØTE  2013 Høvik Idrettsforening

Onsdag 30. april  2014  kl. 19:00

i Klubbhuset, Glassverkveien  116,  Høvik

Saker meldes til styret innen 16. april 2013, post@hovikif.no

Dagsorden

 1. Godkjenning av frammøtte medlemmer
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
 5. Godkjenning av styrets beretning og årsregnskap for 2013
 6. Budsjett 2014
 7. Kontingent 2015
 8. Innkomne saker
 9. Valg av Hovedstyre, Kontrollkomite og Valgkomite
 10. Avslutning av årsmøte

 

Takk!

tipp takkHei kjære Høvik-tipper

Norsk Tipping vil på vegne av din grasrotmottaker Høvik Idrettsforening takke for ditt bidrag gjennom Grasrotandelen. Din grasrotmottaker har mottatt totalt 242362 kroner siden de registrerte seg som en del av ordningen. Dette er takket være grasrotgivere som deg.

Hele 339 millioner kroner ble i 2013 generert gjennom Grasrotandelen, og det er over 846 000 spillere som er grasrotgivere. Grasrotmidlene har blitt et viktig og kjærkomment bidrag for mottakerne, og midlene benyttes til å oppfylle små og store drømmer i hele vårt langstrakte land.

Om du vil bistå foreningen eller laget ditt ytterligere, kan du hjelpe til med å rekruttere enda flere grasrotgivere. Ønsker du mer informasjon se www.norsk-tipping.no

Vennlig hilsen Norsk Tipping

Takk kjære Høvik-supporter

Grasrot Sep2013

Kjære Høvik Supporter

Norsk Tipping vil på vegne av din grasrotmottaker Høvik Idrettsforening takke for ditt bidrag gjennom Grasrotandelen. Hittil i år har din grasrotmottaker mottatt 39018 kroner, og hele 222113 kroner siden de ble registrert som grasrotmottaker. Dette er takket være grasrotgivere som deg.

Hele 229 millioner kroner har så langt i år blitt fordelt på lag og foreninger over hele landet gjennom Grasrotandelen, og det er over 835 000 spillere som er grasrotgivere. Ved å bidra med Grasrotandelen er du med på å oppfylle små og store drømmer over hele landet.

Om du vil bistå foreningen eller laget ditt ytterligere, kan du hjelpe til med å rekruttere enda flere grasrotgivere. Ønsker du mer informasjon se www.grasrotandelen.no

Vennlig hilsen Norsk Tipping