Påminnelse - medlemsavgift

Styret har sendt påminnelse til alle lagledere i forbindelse med medlemsregistreringen, som nå begynner å få fortgang (451 medlemmer pr. 20.8). Det er spesielt viktig at alle aktive fotballspillere registreres nå som høstsesongen starter igjen. Lagledere kan selv hente lagoversikt over spillere med medlemsstatus. Sjekk med din avdelingsleder (Fotball, Bandy, Alpin).

Det er viktig at alle som tidligere har registrert seg nå også betaler medlemsavgiften.

Databasen vil også benyttes til arrangementer for å håndtere deltaker-oversikter og påmeldingsavgifter mye enklere enn tidligere.  Bandy-gruppen håndterer hele treningsleiren for de yngste lagene via medlemssystemet.

HUSK: Det er viktig for klubben at alle familiemedlemmer registreres i familiemedlemskapet. Prisen er den samme for hele familien!

Det er fortsatt ingen lag som har alle aktive registrert --- Derfor var det heller ingen som fikk tildelt den fantastiske premien fra DnbNor (t-skjorter og Norge-Frankrike på Ullevål) - Men vi er ikke snauere enn at vi fortsatt tror vi kan få til å premiere det første laget som er ferdige ..

Styret Høvik IF

 PS - en liten internkonkurranse: Pr 26.8 er det 250 aktive registert i fotball, mens bandy har 228......DS