Høvik IF og kunstgressbaner med gummigranulat

HFA 3Det har vært mye fokus på kunstgressbaner med gummigranulat i det siste. Høvik IF drifter og benytter 2 baner, hovedbanen ved klubbhuset og banen ved Høvik skole (Idrett).
Kunstgresset på hovedbanen ble anlagt i 2011 og banen på Idrett ble tatt i bruk i 2016

Det er heldigvis meget lav helserisiko for alle som oppholder seg på og ved banen, men gummigranulatet er en betydelig kilde til spredning av mikroplast.

Miljøproblematikken er vi godt kjent med, og her følger vi til enhver tid kommunens anbefalinger og retningslinjer.
I kommunens retningslinjer står det bland annet:
Det skal arbeides for å anlegge kunstgressbaner uten gummigranulat som innfyllsmateriale, spesielt for breddefotballen. Innfyllsmateriale av naturprodukter/produkter som nedbrytes på en naturlig måte i naturen skal søkes å velges. Målsettingen skal være å fase ut kunstgressbaner med gummigranulat i kommunen. Kommunen skal sammen med BIR/idrettslagene søke alternative løsninger og kommunen skal aktivt bidra med dette økonomisk. Kommunen skal imidlertid ikke pålegge idrettslagene å anlegge granulatfrie baner før det finnes løsninger som ivaretar støtdemping, friksjon og levetid på tilsvarende måte som dagens granulatbaner. Alternative løsninger for gummigranulat bør være gjennomprøvd og testet.
Når statlige føringer eller bestemmelser foreligger, tilpasses kommunens retningslinjer disse

Høvik IF vil på sikt jobbe mot å bytte ut banedekkene, men dette vil medføre store kostnader der vi er avhengig av kommunale tilskudd. Utskifting av dekket på hovedbanen ligger i anleggsplanen 2019-2022, og dette må gjøres i sammenheng med oppgradering av underlaget under gresset - som fungerer som kjøling for kunstisen vinterstid. Kunstis og kunstgress på dagens grusbane ligger i de samme planene.

Les mer om gummigranulat på Miljødirektoratets hjemmesider:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Mars-2017/Gummigranulat-Lav-helserisiko-men-betydelig-miljoproblem/