Kontrakt med administrativ leder i Høvik IF er signert

JF 2018Generalforsamlingen i Høvik IF besluttet på årsmøtet 20 mars 2018 å ansette en administrativ ressurs for å profesjonalisere driften av klubben.

Hovedstyret i Høvik IF er derfor svært godt fornøyd med å ha inngått avtale med Jørn Follesø som administrativ leder i Høvik IF. Jørn sin erfaring med klubben og nærområdet, med barne- og ungdomsidretten, og med anlegg og prosjektledelse gjør ham til en god støttespiller for hovedstyret og avdelingene Bandy og Fotball i den videre utviklingen av klubben. 

Jørn startet sin karriere i klubben som aktiv hockeyspiller, før han i snart 15 år har vært aktiv som forelder i klubben, de siste årene blant annet som leder av bandyavdelingen. Han har svært god kompetanse innenfor IT, er praktisk orientert og en pådriver som får ting til å skje. Jørn har vokst opp på Høvik og har et hjerte for Høvik IF.

Jørn starter i jobben den 1.august, og skal jobbe i en 50% stilling. Vi gleder oss!

For Styret i Høvik IF v/ Kristin P. Grenan