50% stilling som administrativ medarbeider i Høvik IF

Høvik IF skal ansette administrativ medarHIFLogobeider i 50 % stilling

For å kunne tilrettelegge for videre positiv utvikling av og engasjement i Høvik IF i årene fremover har hovedstyret sett at det nå er behov for å støtte den uvurderlige dugnadsinnsatsen i klubben med administrativ bistand ved en ansatt på 50% stilling.

Vi ønsker å informere alle i klubben om bakgrunnen for denne beslutningen og lagene skal også bruke sine kontaktnett til å spre informasjon om stillingsannonsen, som ligger vedlagt, til flest mulig.

Nærmere om bakgrunn og om stillingen

Høvik IF hovedstyre har et overordnet ansvar for klubbens anlegg, medlemmer og økonomi, mens avdelingene har hovedansvaret for det sportslige tilbudet.

Det er stort engasjement og mange aktiviteter innenfor både fotball og bandy, og begge avdelingene utvikler stadig sitt tilbud - som begge går i retning av å drives som helårsidretter.

Konkret er det identifisert behov for administrativ bistand til:

 • Ansvarlig for drift av klubbhus, inkl. utleievirksomhet, administrere kioskdrift, innleie av renholdstjenester osv
 • Følge opp medlemsregister for Høvik IF og inndrive innbetalinger
 • Utvikle og følge opp regnskapsprosesser for Høvik IF Hovedstyre, Bandy- og   Fotballavdelingen i samarbeid med hovedstyret og avdelingene og mot ekstern regnskapsleverandør
 • Arbeid med eksterne samarbeidspartnere som leverandører og sponsorer og å finne nye inntektskilder
 • Støtte avdelingene etter avtale, med administrativt arbeid, planlegning og arrangementer, etc

Ansettelse av en administrativ ressurs gir klubben et arbeidsgiveransvar, og ressursen vil rapportere til styreleder i Høvik IF Hovedstyre.

Finansiering

Finansiering av en administrativ ressurs er hovedsakelig løst gjennom en økning i medlemsavgiften.

Kontingent for 2019 ble på årsmøtet vedtatt til:

                                                      2019               2018 

Familiemedlemskap                      kr. 1 150           kr. 700

Individuelt medlemskap                  kr. 750           kr. 500

Støttemedlem                                 kr. 500           kr. 300

 

Se ellers vedlagte stillingsannonse

HIF logo 16x16Høvik IF søker driftig administrativ medarbeider i 50 % stilling

Høvik Idrettsforening organiserer 1.500 medlemmer fra områdene Høvik Verk, Høvik og Blommenholm. Lokalisert på Høvik med tre fotballbaner (inkludert 1 med kunstis i vintersesongen) og klubbhus, engasjerer foreningen rundt 700 aktive fotballspillere og rundt 500 bandyspillere.  Høvik IF er en breddeklubb der mestring, glede og felleskap prioriteres høyt. Breddeidrett prioriteres foran toppidrett og det er en viktig målsetning for klubben at de aktive skal bli med i den organiserte idretten så lenge som mulig. Klubben er underlagt Norges Idrettsforbunds retningslinjer og lover. Idrettsforeningens aktiviteter er i hovedsak basert på frivillig innsats fra foreldre og andre interesserte.

Stillingens innhold vil i hovedsak være administrative oppgaver knyttet til daglig drift av Høvik IF som;

 • Ansvarlig for drift av klubbhus, inkl. utleievirksomhet, administrere kioskdrift, innleie av renholdstjenester osv
 • Håndtering og oppfølging av medlemsregister
 • I samarbeid med Høvik IF hovedstyre, samt Bandy- og Fotball-avdelinger utvikle og følge opp regnskapsprosesser for disse mot ekstern regnskapsleverandør
 • Støtte avdelingene etter avtale med administrativt arbeid, planlegning og gjennomføring av arrangementer, etc
 • Sørge for at Høvik IF søker støtte og stipender der det er mulig
 • Håndtering av henvendelser på telefon og epost
 • Arbeid med eksterne samarbeidspartnere som leverandører og sponsorer og å finne nye inntektskilder
 • Bidra med å forme klubbens sosiale profil
 • Engasjere og motivere klubbens voksne og barn til å være med og trekke lasset

Stillingsandelen er 50%, hovedsakelig på dagtid, men noe møtevirksomhet på ettermiddag / kveld må også påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Grunnleggende økonomiforståelse og gode datakunnskaper
 • Gjerne erfaring som tillitsvalgt eller ansatt i idrettslag eller annen liknende organisasjon
 • Ønske om å bidra med noe positivt for lokalmiljøet på Høvik

Personlige egenskaper

 • Strukturert og samtidig fleksibel
 • Positiv og omgjengelig
 • Mulighetsfokusert
 • Selvgående

Vi kan tilby:

 • Lønn etter avtale
 • Stor mulighet til å påvirke egen hverdag
 • Engasjerte medlemmer

Stillingen rapporter til styreleder og stillingsandel er 50%

Søknadsfrist 22/4

Oppstart etter nærmere avtale

Ta gjerne kontakt med klubbens leder Kristin Grenan på telefon 912 42 191. Søknad sender pr epost til styreleder@hovikif.no.

Vedlegg:
Last ned denne filen (Administrasjonsmedarbeider Høvik IF stillingsutlysning.docx)Stillingsannonse[Høvik IF søker driftig administrativ medarbeider i 50 % stilling]467 kB06-apr-2018 14:01Oppdater denne filen (Administrasjonsmedarbeider Høvik IF stillingsutlysning.docx) Slett denne filen (Administrasjonsmedarbeider Høvik IF stillingsutlysning.docx)