Har du lyst til å bidra til et enda bedre Høvik IF?

HIFLogoHøvik IF er en svært viktig bidragsyter til et godt barne- og ungdomsmiljø med mer enn 1650 medlemmer fra områdene Høvik Verk, Høvik og Blommenholm. Klubben er organisert etter aktiviteter med egne styrer for fotball, bandy og alpint. Hovedstyret har ansvar for klubbens økonomi, baneanleggene, kontakt med ulike idrettsorganer og kommunen, samt å koordinere avdelingenes aktiviteter. Det er i avdelingene Fotball, Bandy og Alpint at mesteparten av aktivitetene utøves. Høvik IF er en breddeklubb.

Medlemmer til hovedstyret velges for 2 år og til årets årsmøte (30. mars) skal nytt hovedstyre velges. 

Har du lyst til å bidra til et enda bedre Høvik IF, eller kjenner du noen du vil anbefale til en plass i Hovedstyret?

Hovedstyret treffes 6-7 ganger pr år, og aktivitetsnivået styres i stor grad av hovedstyrets medlemmer. Et styreverv i Høvik IF er en god anledning til å jobbe aktivt med saker og ideer som støtter opp om det gode barne- og ungdomsmiljø i området. Nye ideer og aktiviteter i regi av foreningen ønskes velkomment – eksempelvis;

-           Utvide anleggskapasiteten ( hall, flere baner etc. )

-           Nye aktiviteter/ idretter

-           Inkludere grupper og miljøer som i dag ikke har et godt idrettstilbud

-           Bidra med å forme klubbens sosiale profil

-           Jobbe med sponsorer og nye inntektskilder

-           Etablere nettbutikk for salg av klubbeffekter

-           Etc.

Følgende styreposisjoner er på valg

-           Sekretær 

-           Økonomiansvarlig (Klubben har en ekstern regnskapsfører så omfanget av denne jobben er vesentlig redusert) 

-           Ungdomsrepresentant (18-25 år) 

-           2 styremedlem

Klubben er veldrevet, har god økonomi og de styremedlemmene som ikke er på valg har lang og god erfaring fra klubben.

Dersom dette er interessant ta gjerne kontakt med en av medlemmene i valgstyret.

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen Høvik IF

v/ Lars Morten Johannessen (900 92 006), Jeanette Roede (412 23 906) og Jo Sverre Lindem (934 45 310)