INNKALLING TIL ÅRSMØTE

HIFLogoINNKALLING TIL ÅRSMØTE

Høvik Idrettsforening

Onsdag 22. april  2015  kl. 19:00 i klubbhuset, Glassverkveien  116,  Høvik
 

 

Dagsorden           

  1. Godkjenning av frammøtte medlemmer
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av dirigent
  4. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
  5. Godkjenning av styrets beretning og årsregnskap for 2014
  6. Budsjett 2015
  7. Kontingent 2016
  8. Innkomne saker
  9.  Valg av Hovedstyre, Kontrollkomite og Valgkomite
  10.  Avslutning av årsmøte

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes til styret innen 8. april.  Melding sendes post@hovikif.no