Årsmøte 2013 Høvik Idrettsforening 30.4 1900

 

ÅRSMØTE  2013 Høvik Idrettsforening

Onsdag 30. april  2014  kl. 19:00

i Klubbhuset, Glassverkveien  116,  Høvik

Saker meldes til styret innen 16. april 2013, post@hovikif.no

Dagsorden

  1. Godkjenning av frammøtte medlemmer
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av dirigent
  4. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
  5. Godkjenning av styrets beretning og årsregnskap for 2013
  6. Budsjett 2014
  7. Kontingent 2015
  8. Innkomne saker
  9. Valg av Hovedstyre, Kontrollkomite og Valgkomite
  10. Avslutning av årsmøte