Styre

Nytt styre konstituert, referat fra årsmøte

Styret som ble valgt på årsmøte har avholdt sitt første styremøte, og Alf Astrup har dermed overtatt stafettpinnen fra Thomas Knutzen som leder i Høvik IF. Styret har igangsatt en revidering av roller i styret, og arbeidet vil sluttføres dette året. Styremedlemmer og kontaktdetaljer finner du her:

Les referat fra årsmøte vedlagt.

Vedlegg:
Last ned denne filen (2017-03-22 HIF Referat årsmøte signert.pdf)2017-03-22 HIF Referat årsmøte signert.pdf[ ]84 kB27-apr-2017 09:01Oppdater denne filen (2017-03-22 HIF Referat årsmøte signert.pdf) Slett denne filen (2017-03-22 HIF Referat årsmøte signert.pdf)

Les mer: Nytt styre konstituert, referat fra årsmøte

Husk årsmøte i Høvik IF Onsdag 22. mars kl. 19.00 i klubbhuset

Husk årsmøte i Høvik IF

Onsdag 22. mars kl. 19.00 i klubbhuset

Vedlagt er sentrale dokumenter som skal behandles på årsmøtet.

Senere følger Budsjett for 2017, Revisors beretning og årsmelding fra avdelingene.

Hilsen Styret

Vedlegg:
Last ned denne filen (Beretning 2016.pdf)Beretning 2016.pdf[ ]89 kB14-mar-2017 09:27Oppdater denne filen (Beretning 2016.pdf) Slett denne filen (Beretning 2016.pdf)
Last ned denne filen (Dagsorden årsmøtet.docx)Dagsorden årsmøtet.docx[ ]93 kB14-mar-2017 09:28Oppdater denne filen (Dagsorden årsmøtet.docx) Slett denne filen (Dagsorden årsmøtet.docx)
Last ned denne filen (Forslag til vedtak kontingent.docx)Forslag til vedtak kontingent.docx[ ]93 kB14-mar-2017 09:28Oppdater denne filen (Forslag til vedtak kontingent.docx) Slett denne filen (Forslag til vedtak kontingent.docx)
Last ned denne filen (Innkomne saker.docx)Innkomne saker.docx[ ]93 kB14-mar-2017 09:28Oppdater denne filen (Innkomne saker.docx) Slett denne filen (Innkomne saker.docx)
Last ned denne filen (Noter til regnskapet for 2016 Høvik idrettsforening rev 170307.docx)Noter til regnskapet for 2016 Høvik idrettsforening rev 170307.docx[ ]14 kB14-mar-2017 09:28Oppdater denne filen (Noter til regnskapet for 2016 Høvik idrettsforening rev 170307.docx) Slett denne filen (Noter til regnskapet for 2016 Høvik idrettsforening rev 170307.docx)
Last ned denne filen (Regnskap 2016.pdf)Regnskap 2016.pdf[ ]234 kB14-mar-2017 09:28Oppdater denne filen (Regnskap 2016.pdf) Slett denne filen (Regnskap 2016.pdf)
Last ned denne filen (Utkast organisasjonsplan styret 2017.docx)Utkast organisasjonsplan styret 2017.docx[ ]96 kB14-mar-2017 09:28Oppdater denne filen (Utkast organisasjonsplan styret 2017.docx) Slett denne filen (Utkast organisasjonsplan styret 2017.docx)

Innkalling til årsmøte i Høvik IF 22.3 2017 kl 19:00

Hovik BLaa

Innkalling til årsmøte
Onsdag 22 mars kl 19.00 i Klubbhuset
Glassverkveien  116,  Høvik.

Dagsorden vil omfatte de lovbestemte postene.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes til styret 14. dager før årsmøtet, altså senest 8. mars. Saker kan sendes til styret på post@hovikif.no.

Dokumenter til årsmøtet vil bli tilgjengelig på foreningens hjemmeside www.hovikif.no etter den 8. mars.

Alle medlemmer i Høvik IF har adgang til møtet. For å kunne delta i forhandlingene og stemme må man ha betalt kontingent.

Vel møtt på årsmøtet i Høvik IF!

På tide å betale kontingent

Velg «Medlem» fra menyen, der du finner ditt medlemskap med betalingsløsningen for kontingent.

Alle som er aktive i Høvik IF må betale kontingent til foreningen, i tillegg til eventuelle treningsavgifter. Vi er avhengig av kontingenten for å kunne opprettholde tilbudene i Høvik IF.

Æresmedlem Arthur B. Schultz fyller 90 år

Skjermbilde 2016 09 28 kl. 10.28.52

Vi gratulerer æresmedlem Arthur B. Schultz med 90-års dagen 26 September 2016!

Arthur ble utnevnt til æresmedlem i 2012. Les mer her:

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Høvik IF

Hovik BLaaInnkalling til ekstraordinært årsmøte Høvik IF

 

Klubbhuset, Høvikbanen, onsdag 12. oktober kl. 19.00

I henhold til Lovene, paragraf 17 innkalles det til ekstraordinært årsmøte onsdag 12. oktober kl. 19.00 i Klubbhuset på Høvikbanen.

Sakliste for årsmøtet:

  1. Godkjenning av stemmeberettigete.
  2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Lovendringer
  5. Valg
    1. Nestleder
    2. Varamedlem valgkomiteen

Kommentarer til punktene

 

Lovendringer

Det lovforslaget som ble vedtatt i ordinært årsmøte 30. mars hadde to feil eller mangler i forhold til Norges Idrettsforbunds lovnorm.

Det må tas inn i lovens paragraf 6 skal det lovfestes at «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde». Styret forslag er at dette tas inn.

Under årsmøtets oppgaver, paragraf 15, skal det fastsettes hvor mange styremedlemmer og varamedlemmer som skal velges. Styrets forslag er at det velges seks styremedlemmer og et varamedlem.

Valg

Årsmøtet i mars valgte ingen nestleder. Dette valget må foretas av årsmøtet.

Valgkomiteens forslag er at styremedlem Alf Astrup velges som nestleder.

Til valgkomiteen skal det, i henhold til loven, velges leder, to medlemmer og ett varamedlem.  Årsmøtet i mars valgte bare leder og to medlemmer.

Forslag til nytt varamedlem til valgkomiteen er Mariann Tønnessen.

I henhold til loven skal ekstraordinært årsmøte i foreningen bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

Styret ønsker vel møtt til ekstraordinært årsmøte!

Vedlegg:
Last ned denne filen (230916 Høvik IF Lovendringer.pdf)230916 Høvik IF Lovendringer.pdf[ ]190 kB23-sep-2016 10:43Oppdater denne filen (230916 Høvik IF Lovendringer.pdf) Slett denne filen (230916 Høvik IF Lovendringer.pdf)

Les mer: Innkalling til ekstraordinært årsmøte Høvik IF

Innkalling til årsmøte 2016

logo blaaHøvik Idrettsforening
Onsdag 30. mars 2016 kl. 19:00
Klubbhuset, Glassverkveien 116, Høvik

 

Dagsorden

1. Godkjenning av frammøtte medlemmer
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av dirigent
4. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
5. Godkjenning av styrets beretning og årsregnskap for 2015
6. Budsjett 2016
7. Kontingent 2017
8. Lovendringer
9. Organisasjonsplan
10. Innkomne saker
11. Valg av Hovedstyre, Kontrollkomite og Valgkomite
12. Avslutning

 

Vedlagt saksdokumenter til årsmøtet.
 

PS: Husk stemmerett og deltakelse på årsmøte i foreningen krever betalt medlemskap for inneværende år :-)

Vedlegg:
Last ned denne filen (Saksdok_Aarasmoete_2016_HIF.pdf)Saksdok_Aarasmoete_2016_HIF.pdf[ ]8758 kB17-mar-2016 16:48Oppdater denne filen (Saksdok_Aarasmoete_2016_HIF.pdf) Slett denne filen (Saksdok_Aarasmoete_2016_HIF.pdf)