HØVIK IF - ÅRSMØTE 24. APRIL - PROTOKOLL

24. april avholdt Høvik Idrettsforening sitt årsmøte kl. 1900 i klubbhuset.

Vedlagt ligger Årsberetning med regnskap, Revisorberetning og Protokoll