ÅRSMØTE 2013 Høvik Idrettsforening

ÅRSMØTE  2013 Høvik Idrettsforening
Onsdag 24. april  2012  kl. 19:00
i Klubbhuset, Glassverkveien  116,  Høvik

Saker meldes til styret innen 10. april 2013, post@hovikif.no

Dagsorden

 1. Godkjenning av frammøtte medlemmer
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Godkjenning av styrets beretning og årsregnskap for 2012
 5. Budsjett 2013
 6. Kontingent 2014
 7. Lovendringer
 8.  Innkomne saker
 9.  Valg av Hovedstyre, Kontrollkomite og Valgkomite
 10. Avslutning av årsmøte

Dokumenter til årsmøtet vedlagt