Æresmedlem nr. 7 - Arthur B. Schultz.

Til Æresmedlem nr. 7 i Høvik IF har styret utnevnt Arthur B. Schultz

Arthur er også en ekte Høvik-gutt, født i 1926.

Han var aktiv i den illegale idretten under krigen. Da freden kom var han med på å gjenreise klubben og bygge opp Høvikbanen – med håndkraft. Han var en aktiv bandyspiller, og spilte rett etter krigen på det som sees på som et av Høviks beste lag gjennom tidene.

Arthur reiste til USA på slutten av 40-tallet for å gjennomføre studier innen økonomi. Han har hele tiden holdt kontakt og vært interessert i Høvik som både sted og klubb. Dette er blitt lettere etter at nettaviser kom.

Har ved sine besøk i Norge alltid vært innom banen og holdt kontakt med miljøet. Arthur B. Schultz er medlem av Aldermannsligaen.

Da Høvik startet planleggingen av kunstisprosjektet i 2005 ble Arthur Schultz en sentral samtalepartner og støttespiller. Uten hans støtte og pågangsvilje ville det aldri vært mulig å sette i gang.

Siden 2005 har han årlig besøkt Høvik, hatt fokus på utvikling av anlegg, sport og klubben. Han har bidratt til fullføringen av kunstgress og fullverdig kunstis, og åpnet selv kunstgressbanen sommeren 2011.

Fortsatt er han engasjert i utvikling av området til beste for alle i lokalmiljøet, slik at det kan legges til rette for enda flere barn og unge, sommer og vinter.

I 1986 etablerte han Arthur B. Schultz Foundation en stiftelse som arbeider for å fremme livskvaliteten i verden ved å støtte lokale utvikling av småbedrifter, entreprenørskap, kvinners muligheter (empowerment) og mobilitet for uføre / bevegelseshemmede med prosjekter i land som Kenya, Palestina, Vietnam og Nicaragua.

Vi er stolte over at Arthur også tar seg tid til å bidra til Høvik IF.

Arthur B. Schultz var av forståelige grunner ikke tilstede på årsmøtet. Styret vil tilskrive ham umiddelbart etter årsmøtet og meddele ham at han er utnevnt til æresmedlem. Den fysiske overrekkelsen får vente til han kommer hit til sommeren.