(NIF) Innhenting og håndtering av politiattester for idrettslag


Se hele artikkelen her:

http://www.nif.idrett.no/t2.aspx?p=75743