Håndbok Bandy

Håndbok for bandyleder i Høvik IF 2004 ligger som vedlegg. Håndboken inneholder blant annet:

Målsetting og visjon
Planlegging og kamper
Praktisk trening for de ulike alderstrinn
Skadeforebyggende arbeid
Praktiske opplysninger for drift av bane og klubbhus
Foreldrevettregler
Vedlikehold av baneutstyr