Endringer i fotball-seriene for de yngre spillerne

TREER- OG NIERFOTBALL INNFØRES I NORGE

De nye spillformene skal bidra til å gjøre norsk barne- og ungdomsfotball til en større trivsels- og utviklingsarena.
 
Se hele artikkelen på fotball.no, og les detaljer i vedlegget.