Debatt: 12 til 13 år, det mest kritiske året?

http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Fagartikler/Barn-og-ungdom/2012/Fra-12-til-13---det-mest-kritiske-aret-i-fotballen/