Ja til høyt aktivitetsnivå!

Se oppsummering fra debatt i fotballforbundet og tanker rundt debatten om å beholde spillere i idretten så langt som mulig.