Starte nytt lag?

Lyst til å starte et nytt lag? Da er dere hjertelig velkommen til Høvik I.F.!

Høvik I.F. Fotball ønsker spesielt velkommen kommende førsteklassinger på Høvik Verk, Høvik og Blommenholm skole.
Et naturlig oppstartstidspunkt er våren før de starter på skolen, som gir barna en utmerket mulighet til å bli kjent med hverandre før de starter på skolen. 

Lagene er foreldredrevet, og man bør ha et lite støtteapprat. Det vil bli utdelt en oppstartsveileder der dette er beskrevet i nærmere detalj, men som absolutt minimum må man ha en "oppmann", som vil være lagets kontaktperson inn mot fotballstyret.

Klubben er behjelpelig med en liten oppstartspakke bestående av baller, vester, kjegler og fløyter.

Drakter i klubbens farger vil også bli anskaffet når det blir aktuelt.

 

For mer informasjon, kontakt fotballstyrets sekretær. Kontaktinfo finnes i menyen på hjemmesiden, under "KONTAKT | Fotball | Fotballstyre".