Starte nytt lag?

Lyst til å starte et nytt lag? Da er dere hjertelig velkommen til Høvik I.F.!

Høvik I.F. Fotball ønsker spesielt velkommen kommende førsteklassinger på Høvik Verk, Høvik og Blommenholm skole.
Et naturlig oppstartstidspunkt er våren før de starter på skolen, som gir barna en utmerket mulighet til å bli kjent med hverandre før de starter på skolen. 

Lagene er foreldredrevet, og man bør ha 1 hovedtrener, 2-3 hjelpetrenere, og gjerne en oppmann/kasserer.

Klubben er behjelpelig med en liten oppstartspakke bestående av baller, vester, kjegler og fløyter.

Drakter i klubbens farger vil også bli delt ut når det blir aktuelt.

 

For mer informasjon, kontakt fotballstyrets leder, Lars Draagen;
Epost: lars.draagen@gravityconsult.com