Høvik IF Fotballskole også uke 33

wp 000391Tidspunkt/Oppmøte
Oppmøte mandag-fredag Kl. 09:00-15:00
Spillere kan møte opp mellom 08:30-09:00, aktivitet starter kl. 09:00

Mat
Spillere får servert mat på klubbhuset i løpet av dagen.
Kiosken vil også holde åpent alle dager
(Hvis det er noen som ikke tåler noe spesielt, må han/hun ta med seg lapp over produkter man ikke tåler)

Bekledning/ekstra skift
Hvis det viser seg å være dårlig vær i uke 33, så er det viktig med ekstra skift!
Spillere har mulighet til å bruke garderobene.

Spillere må huske drikkeflaske


Betaling/pris
Fotballskolen vil koste 1000 kr for en uke.
Betaling foregår gjennom faktura som dere får tilsendt på mail. Fakturaen vil komme etter hvert.

Noen få plasser igjen - meld på til hovik-fotballskole@hotmail.no

Mvh
Høvik IF