Høvik Skoles 2001 jenter "Panters"

Da er Panters jentene våre i gang med vårsesongen med både trening og kamper.
Treningstid er onsdag 19.00 - 20.00 og lørdag 10.00 - 11.00 på "idrett" bak Høvik Skole og Høvik Barnehage.
Seriekamper starter 10. mai.

Praktisk info med betaling, cup osv ligger vedlagt.

For fullt kampoppsett og kortversjon vedlagt som pdf.
Kontaktperson Mikael Edrén mobil 92665517