HOLD AV: Fotballs vårdugnad lørdag 14. april kl. 9 -15

Vårdugnaden avholdes noe senere enn tradisjonelt lørdag 14. april.

Ifjor ble det gjort en kjempeinnsats av på banen. Som vanlig bør vi ha være 40-50 voksne.

 

Hold av dato - laglederne vil komme med påmelding.

 

God påske!