Adkomst til banen ved Høvik Skole

Klager fra naboer på kjøring i Høvikveien.

 Som en del av prosessen med byggingen av den nye kunstgressbanen ved Høvik Skole(Idrett) ble det sendt ut nabovarsel til naboene. Det kom da fram at økt kjøring inn i stikkveien ved Høvikveien 18-20 var den største bekymringen. I foreningens tilsvar lovte vi at all adkomst med unntak av nødvendig kjøring i forbindelse med vedlikehold skulle skje via Høvik Skole. Dette er det også informert om gjentatte ganger.

Vi mottar likevel jevnlig klager på at det kjøres inn i veien i forbindelse med aktiviteten. Dette er beklagelig og ikke akseptabelt. Vi ber om at alle respekterer naboenes ønsker og parkerer/leverer spillere på parkeringsplassen foran Høvik Skole.