Er du klar lørdag 22. april kl 0900?

På dugnaden 1. april ble det gjort en kjempeinnsats på banen. Behov for ytterligere litt finpuss.

Som vi har omtalt andre steder på denne siden ble det gjort en formidabel dugnadsjobb 1. april. Utfordringen var at det fortsatt var mye snø rundt banen. En del av jobben måtte derfor utsetttes. Nå er snøen borte, men det ligger fortsatt en del gummigranulat rundt banen. Dette må vi fjerne slik at det ikke spres i naturen. Også på nybanen Idrett gjelder det samme. Dette er også definert i foreningens driftsavtale med kommunen og er en forutsetning for å få fullt driftstilskudd.

Vi trenger hjelp fra noen frivillige med kost, spade og trillebår lørdag 22. april kl 0900. Dersom vi blir et tilstrekkelig antall er dette unnagjort på et par timer. Møt opp til en hyggelig formiddag. Send gjerne en mail til lars.draagen@gravityconsult.com slik at vi vi vet hvem som kommer.