Stor innsats på lørdagens dugnad

Over 50 personer deltok i fotballens vårdugnad lørdag.

dugnad2 2017Fotballen arrangerte årets vårdugnad lørdag 1. april. At dugnad er viktig er ingen aprilspøk.

Det er mye arbeid å holde et anlegg i tipp topp stand slik at de nesten 800 fotballspillerne i klubben skal få trent og alle de 74 påmeldte lagene skal få spille sine kamper. Kombinasjonen bandy/fotball er krevende hver gang man skal skifte sesong. Årets dugnadsgjeng fjernet snø og rester av isen, vannet banen for å fjerne kalk, kostet og spylte alle asfaltflater og byttet fra bandy til fotballmål.

Klubbhuset er et viktig samligssted for medlemmene, men også en betydelig inntektskilde for foreningen gjennom mye utleie. Derfor er det viktig at huset holdes i god stand. Lørdag ble hele huset vasket ned. I tillegg ble det lagt nytt gulv på terassen. Dette er med på å sikre fremtidige inntekter og fornøyde kunder.

Skjermbilde 2017 04 03 kl. 22.09.15Det har den siste tiden vært mye oppmerksomhet rundt kostnadene ved å drive idrett og det er på det rene at for mange familier er deltakelse i organiset idrett en betydelig kostnadspost. I Høvik IF er all administrasjon basert på frivillighet. Dette er med på å holde deltakeravgiftene nede. I en slik sammenheng er dugnader også viktige bidrag. På lørdagens dugnad ble det lagt ned i størrelsesorden 150 - 200 timers gratis arbeid.

Uten frivilligheten ville det ikke være mullig å drive Høvik IF. Derfor retter vi en stor takk til dere som deltok lørdag for at dere satte av tid til å bidra.