Årsmøte/lagledermøte fotball 16.mars kl 1900

Fotballavdelingen avholder årsmøte

16. mars 2017 kl 1900

Klubbhuset Høvik.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må fremmes skriftlig og være styret i hende senest 1. mars.d.å.

Lagledermøte

Som vanlig avholdes det lagledermøte rett etter årsmøtet.