Vellykket åpning av kunstgressbanen

Så var dagen endelig der. Nybanen ble offisielt åpnet av ordfører Lisbeth Hammer Krog. Sammen med henne var over 200 forventningsfulle Høvik-spillere.

Etter innmarsj til flott sang fra Høvik Skoles kor og velkomsthilsen fra styrelederThomas Knutzen klippet ordføreren snoren og innviet banen. Hun priste det arbeidet som legges ned i klubben og takket på vegne av Bærum kommune til alle frivillige som legger ned tid og innsats for å skape et godt oppvekstmiljø i kommunen.

Etter det formelle var det tid for cup. 32 5'er lag fra Høvik fra årskullene 2006 - 2010 gjennomførte 48 kamper på nøyaktig 4 timer. Etterpå var det premier til alle. Dette var avslutningen på en flott dag der solen skinte om kapp med og mange glade barn og foreldre.

Lederen i arrangementskomiteeen Therese Bunæs takker for innsatsen til alle som bidro til denne dagen. Grunnet mangel på infrastruktur på banen måtte alt utstyr til kiost, strøm og lyd hentes andre steder og bringes tilbake etter avslutningen. Slike arrangementer skaper godt miljø og er med på å knytte voksne og barn sammen med Høvik IF. Derfor planlegges det å videreføre arrangementet til neste år og skape en årlig tradisjon. Det er ikke sikkert man kan feire ny bane hvert år, men dette er et meget godt miljøtiltak. 

Som en del av finansieringen av banen har det vært anledning til å kjøpe andeler i banen. Til nå er det solgt andeler for opp mot 100.000 kroner. I sammenheng med åpningen var det tillyst konkurranse mellom de ulike lagene i Høvik om hvem som kunne selge flest andeler. Beste lag ble jenter 2007 fra Høvik skole foran gutter 2004 Høvik Verk og gutter 2007 Høvik Skole. Det er ennå anledning til å bidra i finansieringen ved å kjøpe din egen del av banen. Dette er en bane som vil avlaste Høvikbanen som treningsbane og alle lagene i klubben vil nyte godt av den. Spesielt vil det gjelde i den tiden det er is på Høvikbanen.

Nybanen er allerede i bruk, men det vil ta litt tid før lyset er koblet til. Dette skyldes at netteier krever en meget høy pris for tilkobling, og det sjekkes derfor om det finnes billigere løsninger.