Fotballdommer

Dømming av 9er/11er

Oppdatert liste over sertifiserte dommere finnes hos NFF.

Dømming av fotballkamper i Høvik IF

Til våre 5er/7er-kamper benyttes våre egne klubbdommere.

Til våre 9er/11er-kamper benyttes enten kretsdommere oppsatt av Oslo Fotballkrets eller våre egne rekrutt-/kretsdommere.

For kontaktinfo og instruks for bruk av dommere, se egne undermenypunkter.

Se forøvrig vedlagt instruks for korrekt bruk av dommerregning, fra Oslo Fotballkrets.

Dømming av 5er/7er

Fra og med 29.08.2016 skal alle 5er og 7er-kamper dømmes av våre klubbdommere, med mindre laget har reservert seg mot det.

Vedlagt finnes dommeroppsett - terminliste med kontaktinfo til dommere/lagsansvarlige, samt en mal for dommerregning.
Det er også vedlagt en instruks, som beskriver hvordan dommerne skal brukes.

Fotballdommere i Høvik IF

Oversikt over dommere i Høvik IF

Navn Kan dømme årskull Kontakt tlf Epost
Jeanine Gundersen 11'er kamper i aldersbestemte klasser opp til 16 år, samt alle kamper i 7'er og 5'er fotball (kretsdommer) 900 63 801 jeanine95@hotmail.no
Eivind Holden 11'er kamper i aldersbestemte klasser opp til 16 år, samt alle kamper i 7'er og 5'er fotball (kretsdommer) 413 45 728 eivindbholden@gmail.com
Andreas Holtan Søbstad Kan dømme alle typer kamper, senior opp til 4. divisjon 912 43 519 andreas.sobstad@hotmail.com
Raul Manriquez Navarro Kan dømme alle typer kamper, senior opp til 4. divisjon 911 55 302 raul_dommer@hotmail.com