Idrett i Høvik IF - for alle!

 

Idrett i Høvik IF – for alle!

Høvik IF skal gi tilbud til alle i vårt distrikt som ønsker å drive med våre idretter, uavhengig av økonomisk evne til foreldre og foresatte.  Heldigvis finnes det i Bærum ulike støtteordninger.  Disse skal bidra til at alle barn og unge skal få tilgang til trening og idrettsaktiviteter.  Her er hva du kan gjøre hvis du må holde barn og ungdom borte fra våre aktiviteter av økonomiske grunner.

 

  • Hver enkelt barne- og ungdomsskole har et beløp som kan benyttes blant annet for betaling av treningsavgift. Tiltaket har som mål at alle barn og unge i Bærum kan delta i aktiviteter som er vanlig for barn og unge i samme alder. Barn/unge og foreldre som ønsker hjelp kan ta kontakt med sin skole ved kontaktlærer, rektor eller helsesøster.
  • Dersom foreldre er brukere av sosialhjelp hos NAV, kan NAV kontaktes for å avklare søknad om å få dekket kostnader til treningsavgifter og liknende for barn og unge.

Høvik IF har satt av midler som kan benyttes til å kompensere lag hvis enkelte utøvere trenger fritak for for treningsavgift. Ta kontakt med styret på e-post til post@hovikif.no