Advarsel!

Vil du virkelig slette vedlegget?
( Instruks for bruk av dommere i 5er og 7er kamper 2017.docx )