Advarsel!

Vil du virkelig slette vedlegget?
( dommeroppsett høst 2017 v3.xlsx )