Advarsel!

Vil du virkelig slette vedlegget?
( Noter til regnskapet for 2016 Høvik idrettsforening rev 170307.docx )