Advarsel!

Vil du virkelig slette vedlegget?
( BANKTERMINAL brukerinnstruks.pdf )