Klubbhus, kalendere

Klubbhuset ledig?

Nå kan du se på hovikif.no når klubbhuset er ledig for bruk. Sjekk kalenderen, og send bestilling til klubbhus(at)hovikif.no Se forøvrig info om leie av klubbhuset her

Leie av Klubbhuset

ORIENTERING OM LEIE AV LOKALER,

HØVIK I.F. KLUBBHUS

Oppdatert August 2018

 Adressen er Glassverkveien 116, 1363 Høvik.

 

Høvik Idrettsforenings klubbhus – «Klubbhuset» – ble ferdigstilt i februar 2003. Klubbhuset kan leies til arrangementer i helger og ukedager etter nærmere avtale.

Huset har et fullt utstyrt kjøkken og komplett innredning tilpasset selskapsarrangementer. Med sin nærhet til skøyte-/fotballbane og stranden kan mange utendørsaktiviteter kombineres med selskaper i huset.

Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne som leietakere. Nedenfor finner du  en nærmere orientering om tilbudet.

 

Vår klubbhuskalender oppdateres løpende med bekreftede leieavtaler. Sjekk om aktuell dato er ledig og send email til klubbhus@hovikif.no både for ukedager og helger.

Nøkler utleveres og tilbakeleveres etter avtale via e-post.

 

ORIENTERING OM LEIE AV LOKALENE I «KLUBBHUSET»

Utleie 2. etasje
Husets 2.etasje inneholder kjøkken, anretning, selskapslokale/møtelokale med plass for opptil 50 personer. Toaletter for herrer, damer og bevegelseshemmede, samt en uteterrasse.    

I leieprisen inngår disponering av byggets 2. etasje. Ingen tilgang til arealene i 1. etasje, kun etter eventuell avtale.

I leieprisen inngår videre kjøkkenutstyr, servise, glass og bestikk. Musikkanlegg for CD-plater, IPhone og IPod etc. kan kobles opp med aux-kabel.

Duker etc. holdes av leietaker.
 
Til orientering har bordene dimensjon 80x120 cm. (netto bordplate)

Leieformål
Leietaker må være over 30 år. Lokalet kan kun leies til møter og lukkede selskaper som bursdagsfeiringer, jubileer, konfirmasjon, bryllup, dåp etc.

Vi forbeholder oss retten til å avslå utleie til rene ungdomsfester.  

Salg av alkoholholdige drikker er ikke tillatt.

Leiepriser - fra 1.1.2017

                                                                     

Mandag t.o.m torsdag:

Korte møter og barnebursdager Kr. 2.400 inkl vask
Større arrangementer Kr. 3.700 Inkl vask

Fredag  Kr. 5.700 Inkl vask
Lørdag  Kr. 5.700 Inkl vask
Søndag Kr. 5.700 Inkl vask
Leie av klubbhuset dagen før i.f.m arrangement: 2.500,-

Leiebeløpet skal innbetales til Høvik IFs konto nr. 1503.18.48080. Kvittering på innbetalt leie skal returneres til utleier. Ved mottak av kvittering er leieforholdet å anse som inngått. Kalender reserveres deretter for utleieperioden.

Det er leietagers ansvar å returnere kvittering for innbetalt leiebeløp, som er å anse som gyldig kontrakt. Dette gjøres i henhold til avtale. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før arrangement i helger kreves kr 2.000,- i kompensasjon. Ved kansellering mindre enn en uke før arrangement i helger vil leiebeløpet tilfalle klubben i sin helhet.

Disponering av lokalene

Ukedager:                 Fra kl. 16.00 – 23.00.
Fredager:                  Fra kl. 14.00 – 02.00.
Lørdag-søndag:          Fra kl. 10.00 – 02.00.

Arrangementet skal ikke være til sjenanse for naboer. Ved selskaper i helgene skal musikken slås av kl. 02.00 og gjestene være ute kl. 02.30.

Lokalene skal være ferdig ryddet innen kl. 08.00 dagen etter (lørdag og søndag) og innen kl. 07.00 mandag morgen.

Leietaker er ansvarlig for at dører og vinduer er forsvarlig lukket og låst. Lyset   slukkes når lokalene forlates.

Kjøkken, mat og drikke

Kjøkkenet er godt utstyrt for oppvarming og ferdigstilling av forhånds-produsert mat. Det er dog muligheter til å lage noe mat. Kjøkkenet har kjøleskap og god anretnings- og oppvask-kapasitet, samt godt med avstillingsplass.

Firma og foreninger må selv søke formannskapskontoret i Bærum om skjenkebevilling for alkoholholdig drikke.

Røyking

Det er ikke tillatt med røyking inne i klubbhuslokalene eller på uteterrassen. Det er ikke tillatt med fakler eller annen ild på uteterrassen.

Oppvask og rydding

Leietaker må sørge for oppvask og rydding i henhold til listen nedenfor, slik at lokalene er klare til overtakelse innen tidspunktene som er oppgitt.

$1·         Stearin fjernes fra lysestaker, bordplater, stoler og gulv.

$1·         Bord og stoler settes på anvist plass og stables.

$1·         Brukt kjøkkenutstyr, servise, glass, bestikk etc. skal vaskes i oppvaskmaskinen (bruksanvisning henger på kjøkkenet), samt settes tilbake på anvist plass, Angitt oppvaskmiddel til oppvaskmaskinen skal benyttes.

$1·         Komfyr/stekeovn rengjøres.

$1·         All søppel må fjernes. Søppel bæres til container/søppelbeholder ute.

$1·         Glass, tomflasker, ølbokser, papp o.l. skal ikke legges i søppelcontaineren. Dette må leietaker selv fjerne fra området. Returcontainer finnes i enden av Glassverkveien. 

Utleier forbeholder seg retten til å inspisere og godkjenne utført opprydding og oppvask.  

Generelt

Leietaker er ansvarlig for alle kostnader og ethvert økonomisk tap Høvik IF måtte lide p.g.a. uforsiktig/uansvarlig bruk av materiell og utstyr, hærverk og lignende, som kan tilbakeføres til leietaker eller leietakers gjester. Leietaker er således ansvarlig for at klubbhuset med inventar og utstyr behandles på en aktsom og ordentlig måte. Eventuelle skader eller mangler skal omgående og innen leietidens utløp meddeles til den ansvarlige for utleien.

Høvik IF tar ikke ansvar for varer og utstyr som leietaker har med. Alt utstyr skal fjernes før lokalene forlates.

Leietaker plikter å informere alle tilstedeværende om retningslinjene for parkering og påse at disse etterfølges slik at parkerte biler ikke er til hinder for naboer og eventuelle nød-utrykninger.

Bistand til gjennomføring av arrangementet
Høvik IF har i mange år hatt et godt samarbeid med Marits Verden AS, som kan bistå med catering, skaffe serveringspersonale og bistå med gjennomføring av arrangementet. Marit Haasvang kan kontaktes på email: marit@maritsverden.no

Velkommen som leietaker!

 Noen bilder fra klubbhuset:

Klubbhuset vårt

 • 20180924_110854809_iOS.jpg
 • 20180924_110859479_iOS.jpg
 • 20180924_110859579_iOS.jpg
 • 20180924_110925560_iOS.jpg
 • 20180924_110933397_iOS.jpg
 • 20180924_111843570_iOS.jpg
 • 20180924_111843670_iOS.jpg
 • 20180924_111856477_iOS.jpg
 • 20180924_111902481_iOS.jpg
 • 20180924_111907950_iOS.jpg
 • 20180924_111908050_iOS.jpg
 • 20180924_111925393_iOS.jpg
 • 20180924_111925493_iOS.jpg
 • 20180924_111933631_iOS.jpg
 • 20180924_111946739_iOS.jpg
 • 20180924_111957678_iOS.jpg
 • 20180924_111957778_iOS.jpg