Bandy Info

Høvik Bandy trenger din stemme før 1. sept !!!

Høvik bandy har søkt Vitusapotek sitt fond om bidrag til sin vintersatsing for yngre barn.

Vår søknad har kvalifisert seg som en av seks mulige kandidater. Resten er opp til oss Høvik folk !

Tildelingen er nemlig basert på hvor mange stemmer vår søknad får. Frist er 1. september og man kan stemme en gang pr dag.

Hvis vi når opp blir vi tildelt kr. 10.000,- (tenk hvor mange vafler vi må selge for å oppnå samme sum)

Håper dere alle kan gå inn på lenken under og stemme. Vår søknad heter: La barna leke utendørs om vinteren

http://www.vitusapotek.no/Om-oss/Fond/

Takk for hjelpen.

Håndbok og Øvelser Bandy

Håndbok og Øvelser Bandy

Referat fra kretsting bandy

Referat fra kretsting i bandy ligger på kretsens hjemmesider

http://akershusbandy.idrett.no

Til referatet:

http://akershusbandy.idrett.no/krets08/referat_arsmote.pdf