Nytt tilbud på videregående skole!

Infomøte BandylinjeDønski videregående skole, bandy - studiespesialiserende med toppidrett
http://www.donski.vgs.no/utdanningsprogram/?eid=ST


Toppidrett: Studiespesialiserende fagplan, i tillegg:
5 timer trening i uken i spesialidretten og teoretisk kunnskap for å kunne påvirke egen prestasjonsutvikling.
Forberedelses periode:
Trening av basisferdigheter og bygge fysisk kapasitet sammen med toppidrett generell, herunder utholdenhet, styrke, bevegelighet, koordinasjon, spenst, hurtighet.
Konkurranseforberedende periode og sesong:
Istid og muligheter for basistrening herunder vedlikehold av fysisk kapasitet og skadeforebyggende trening.
Aktiv avkoblingsperiode:
Alternativ trening for å utvikle og vedlikeholde fysisk kapasitet sammen med toppidrett generell.

Informasjonsmøte på Dønski 31.1 kl 1800
 
Søknad innen 1. mars 2018
Søkere må ha Dønski som første valg
Brev med attest fra klubb/trener sendes Dønski innen 1 april 2018
 
Siste frist for endring av søknad 1. mai 2018
Opptaksdag 17. april 2018
Får beskjed på hovedinntak.

Ytterligere informasjon vedlagt: