Bandy - sesongforberedelser - personlig utstyr

 Hovik BLaa

Kjøp og vedlikehold av bandyutstyr.

Hjelm m/ visir. (påbudt)

Hjelmen skal være CE-merket og godkjent for bandy eller ishockey. Lekehjelmer er ikke godkjent. Hjelmen må sitte godt og dekke panne, tinning og bakhodet. Særlig viktig er det at hakeremmen er godt festet. Visirets hakekopp skal ha kontakt med haken, men ikke presse for hardt mot den. Sitter hakekoppen for lavt kan den skade halsen ved fall fremover eller få hjelmen til å løsne fra hodet. Sitter hakekoppen for høyt kan den skade tennene ved fall fremover.

 

En gammel eller slitt hjelm skal byttes ut. Er visiret dårlig må det byttes ut. Et visir som løsner kan skade spilleren. Bruk bare originalskruer til hjem og visir. For lange skruer kan skade spilleren ved en kollisjon eller fall.

Halsbeskytter: (påbudt)

Det er påbudt å bruke CE-merket halsbeskyttelse. Det er beskyttelse mot kuttskader fra skøyter. Sett beskyttelsen så høyt opp på halsen som mulig.

Skøyter:

Skøytene må sitte godt på foten og gi god støtte rundt anklene. Det kan være fristende å kjøpe skøyter «å vokse i». Men det er bedre å kjøpe brukte skøyter enn for store nye. Spillere opp til 12-13 års alder bør bruke vanlige ishockeyskøyter eller bandyskøyter med ishockeyjern. En ekte bandyskøyte gjør skøytegåing vanskeligere og unødvendig tung før man er sterk nok til å beherske skøyteteknikken med bandyjern.

Skøytene må være slipte og skarpe. Å gå på sløve skøyter kan sammenlignes med å gå på usmurte ski. Å gjennomføre en treningsøkt på uslipte skøyter vil så avgjort ikke gi positive opplevelser. Nye skøyter må normalt slipes før de tas i bruk. (skarpe skøyter ville ha ødelagt esken/emballasje)

Kalosjer er greit å bruke. Mange er like, merk de med navn/tlf nr. Ta av kalosjene og tørk av skøytene med en gang de kommer hjem. (Hvis ikke blir skøytene VELDIG rustne og jernet blir dårligere og vanskeligere å slipe). Ikke sett på kalosjer rett etter at du har tørket av skøytejernet, siden kalosjene også sannsynligvis er fuktige. Oppbevar skøytene gjerne uten kalosjer.

Kølle:

Køllen må tilpasses lengen på spilleren. Lange køller kuttes med sag. Alle spillere vil ikke ha samme lengde, men en rettesnor er at kølla skal nå opp til navlen når man står med skøytene på og holder kølla loddrett foran seg. Yngre spillere bør bruke en kølle med bøy 3 eller mulig 4. Bøy 5 er bare for eldre spillere. Teip bladet med tekstilteip. Gjerne to lag for de yngste spillerne som slår køllen ofte i isen. Skaftet kan teipes med gripteip eller tekstilteip for bedre grep. Lag en topp/knott lengst opp på køllen så spilleren ikke mister den så lett. Køller som er splintret i buen bør byttes ut.

Leggskinn:

Tilpass leggskinn etter lengden på beina. Ikke bruk voksen-leggskinn til barn. For å beskytte leggen kan man sette leggskinnet innenfor skøytenes pløs.

 

Susp:

Det finnes egen susp for yngre spillere. Kan kjennes ubehagelig, men bør brukes fra tidlig alder. Anbefalt så fort spilleren bruker kølle og ball på trening eller kamp. Det er en egen utformet modell for jenter.

Albuebeskytter:

Albuen får ofte harde slag ved fall bakover på isen. Også unge spillere har nytte av albuebeskytter. Tilpass størrelsen etter spillerens størrelse. Ikke bruk albuebeskytter ment for ishockey, den hindrer bevegelse i albuen.

Hansker:

Bandyhansker gir beskyttelse for hånd og håndledd. For å unngå lukt bør de tørke godt etter trening og kamper. Ikke la de bli liggende igjen i treningsbaggen.

Drikkeflaske:

Det er viktig med nok drikke under trening og kamp. Ha alltid med egen drikkeflaske. Skriv navn , tlf og gjerne årskull på flasken.

 

Vask:

Skitne og svett beskyttelse kan forårsake eksem og infeksjoner. Halsbeskyttelse, susp, albuebeskyttelse og leggskinn kan normalt vaskes i maskin på 30 grader. Bruk lite vaskemiddel og unngå skyllemiddel for alt utstyr som har stopning og plastdeler.

----------------

Det går fint å prøve ut bandy med et noe enklere utstyr. Skøyter, hals, kølle og hjelm er et «must». Den aller første tiden kan de yngste bruke fotball-leggskinn.