Informasjon om skade og hva man skal gjøre

nbf logo 150På denne siden finner du informasjon om den spillerlisens, forsikring og litt om hva du skal gjøre hvis du blir skadet i forbindelse med trening eller kamp.

Kort fortalt er spillerlisensen obligatorisk for alle Bandyspillere i aldersbestemte årsklasser. Den gjelder hele sesongen - dvs fra 1/9 til 31/8. Uten lisens er spilleren ikke forsikret. Overskuddet av lisensordning går til å drifte Norges Bandyforbund.

Hver enkelt spiller (eller foresatt) er ansvarlig for å betale lisensen. Denne dekkes Ikke av klubben. 

Du  finner mer om lisensordning her: http://bandyforbundet.no/?p=2800&mAct=2836&mID=69

Hva bør du gjøre ved skade på trening eller i kamp?

Alle akutte skader dekkes på vanlig måte av det offentlige helsevesenet: legevakt etc. 

Forsikringen spillerene har gjennom lisensordningen dekker ikke øyeblikkelighjelp gitt av det private helsevesenet. 

Forsikringen dekker utgifter til utredning og behandling etter den akutte fasen. Spiller / foresatte må ta kontakt så snart som mulig på Skadetelefonen (tlf 987 02 033), all behandling som skal refunderes må forhåndsgodkjennes. Se lenke til min idrettshelse : https://www.idrettshelse.no/

De med grunnlisens får dekket utgifter der behandlingen strekker seg utover 60 dager. De med utvidet lisens får dekket utgifter fra dag 1.