Høvik Cup

Høvik MODEL Cup - REGLER

CUP REGLER FOR HØVIK MODEL CUP 2010

Dommere i cupen er Høvik Bandys guttespillere. Og noen yngre enn det. 6ér bandy er ikke en offisiell idrett innenfor FIB-systemet og vårt reglement for denne cupen er i første rekke myntet på barn 10 år og yngre og gir rom for tilpasninger, med henvisninger til bandyreglementet dersom man er i tvil.

Vedlagt finner dere regler for denne cupen, og vi anmoder om forståelse for unge dommere og ber om at dere er ”smidige” og samtaler lagledere imellom, sammen med dommeren, FØR KAMPEN, om det er spørsmål.

Reglene ligger som vedlegg