HØVIK MODEL CUP - KAMPOPPSETT LØRDAG 29. JANUAR

Velkommen til fjerde og siste helg i Høvik Model Cup.

Vedlagt finner dere KAMP oppsettet for lørdag 29. januar.

Minner om at laglister NÅ MÅ LEVERES i speakerboden for de som ikke allerede har gjort det. Nå er det premieutdeling, og da vil vi gjerne ha premie til alle. Lagliste er vedlagt denne artikkelen.

Informasjon til deltagere finnes under annen artikkel. Vi minner om, og anbefaler, parkering på Høvik Verk skole.

Velkkommen.