KAMPOPPSETT HØVIK MODEL CUP LØRDAG 22. JANUAR

Velkommen til helg nummer tre i Høvik Model Cup.

Vedlagt finner dere KAMP oppsettet for lørdag 22. januar.

Minner om at laglister NÅ MÅ LEVERES i speakerboden for de som ikke allerede har gjort det. Neste helg er det premieutdeling, og da vil vi gjerne ha premie til alle. Lagliste er vedlagt denne artikkelen.

Informasjon til deltagere finnes under annen artikkel. Vi minner om, og anbefaler, parkering på Høvik Verk skole.

Velkkommen.