PULJEOPPSETT HØVIK MODEL CUP LØRDAG 22. JANUAR

Puljeoppsettet for lørdag 22. januar er da klart og ligger vedlagt.

Velkommen alle sammen.