KAMPOPPSETT HØVIK MODEL CUP LØRDAG 15. JANUAR

Velkommen til helg nummer to i Høvik Model Cup.

Vedlagt finner dere KAMP oppsettet for lørdag 15. januar.

Minner om at laglister må leveres i speakerboden for de som ikke allerede har gjort det.

Informasjon til deltagere finnes under annen artikkel. Vi minner om, og anbefaler, parkering på Høvik Verk skole.

Velkkommen.