PULJEOPPSETT HØVIK MODEL CUP LØRDAG 8. JAN

Lørdag 8. januar starter årets Høvik Model Cup opp på Høvikbanen.

Vedlagt ligger puljeoppsettet (for nedlasting og printing) for første helg.

Velkommen alle sammen