Siste uke for BandySFO er uke 9

Etter vinterferien gjennomfører vi siste uke med BandySFO.

Høvik Verk mandag 28. februar

Blommenholm tirsdag 1. mars

Høvik onsdag 2. mars.

Velkommen alle sammen og takk for flott innsats gjennom vintersesongen

BandySFO