Høvik Bandy Knøtt 2002

B2002 - Høvik Cup info

Da nærmer det seg sesongens store begivenhet for Bandy 2002. The lørdager på rad skal vi arrangere, delta, være tilskuere, menanne kiosken, være lagledere, speakere, parkeringsvakter, og sist, men ikke minst, hente velfortjente medaljer i Høvik Model Cup.

Hele 24 lag i kullene 2002 og 2003 deltar, så hver lørdag skal 84 kamper avvikles. Høviks Småguttlag stiller med dommere.

Dette er en felles dugnad, der alle har sin oppgave. Vedlagt er informasjon dere må sette dere inn i, så Cupen blir best mulig på alle måter - og det er vi sikker på den blir.

Sees på lørdag - først med kantine & banelag som klargjør for storinnrykk.