01-lagets første 11'er kamp flyttes

Vi er dessverre ikke helt i mål med isen på Høvikbanen, selvom alle nattens timer er benyttet den siste uken. Det betyr at 01-lagets første 11er kamp tirsdag 5. november blir omberammet. Info om ny tid (og evt sted) kommer så fort det foreligger.