01-laget GUTTELAGENE UNDER STABÆK CUP 18. MARS

01-lagene under Stabæk Cup er følgende:

Høvik 01-1 (GUL under Stabæk Cup)

Karl, Marius Sø, Jonas Sø, Peter, Jon, Oscar, Eirik og Henrik Lein

Lagledere: Geir F, Bjørn Helle og Reidar J.

Høvik 01-2 (GRØNN under Stabæk Cup)

Anders, Herman, Niels, Magnus S, Axel, Thomas, Heeirthan og Fredrik

Lagledere: Lars I og O-J

Høvik 01-3 (BLÅ under Stabæk Cup)

SEB, Iver, Jonas H, Mikkel, August, Vegard, Lars og Ole Marius

Sven-Erik, Odd Sverre og Esben

Alle spillere møter med fult utstyr, skarpe skøyter og melder seg for lagledere SENEST 30 min før første kamp.

Lagledere medbringer lagsbaggene fra seriekampene med baller og vester.